SZAKÉRTELEM A ROBBANÁSVÉDELEM TERÜLETÉN

Az RB Ellenőrző Szervezet Kft. mérnöki tevékenység végzéséhez szükséges státusszal rendelkezik, tevékenységét folyamatosan és üzletszerűen végzi. Tevékenységi területe a potenciálisan robbanásveszélyes munkahelyekhez kapcsolódóan speciális ellenőrzések és felülvizsgálatok lefolytatása, illetve jogszabály- és szabványértelmezés lehetőségének biztosítása az Ügyfelek részére. A tevékenységek gyakorlásával kapcsolatos jogszabályi és szabványi követelményeknek megfelelő szakmagyakorlási kompetenciákkal és gyakorlattal rendelkezünk.

TÉRSÉGBESOROLÁS

Az elsődleges (helyettesítés) és másodlagos (szabályozás) védelmi intézkedések elveinek alkalmazását követően a fennmaradó robbanásveszélyes térségeket un. robbanásveszélyes térségekbe (zónába) kell besorolni a robbanóképes közeg típusának és jelenlétének valószínűsége alapján.

FELÜLVIZSGÁLATOK

Az alkalmazott műszaki megoldás megfelelő, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint végzik, és az alkalmazott műszaki elveket a felülvizsgálatot (ellenőrzést) követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti.

ROBBANÁSVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

A robbanásvédelmi dokumentáció a robbanásveszélyes munkahelyeken alkalmazott műszaki és szervezési intézkedések együttes hatásának ellenőrző jelentése, mely a jogszabály alapján a munkáltatói kötelezettségek teljesülését hivatott igazolni.

Robbanásvédelmi dokumentáció

MIÉRT FONTOS EZ? KÖTELEZETTSÉG?

A robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló Európai Parlament és a Tanács 1999/92/EK irányelvének átültető magyar jogszabálya a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet.

A munkáltató alapvető kötelezettsége, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljából műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel a robbanóképes légtér kialakulását megelőzze, ha erre nincs lehetőség, akkor a robbanást elhárítsa, illetve az esetleges robbanás hatásait csökkentse. A robbanásvédelmi dokumentáció a robbanásveszélyes munkahelyeken alkalmazott műszaki és szervezési intézkedések együttes hatásának ellenőrző jelentése, mely a jogszabály alapján a munkáltatói kötelezettségek teljesülését hivatott igazolni.

Érdekel

Felülvizsgálatok

Az alkalmazott műszaki megoldás megfelelő, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint végzik, és az alkalmazott műszaki elveket a felülvizsgálatot (ellenőrzést) követően a felülvizsgáló (az ellenőrzést lefolytató személy) megfelelőnek minősíti.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A Feliratkozó részére információkat szolgáltatunk, tájékoztató jelleggel a robbanás elleni védelemmel kapcsolatos szabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, ellenőrzési rendszereknek vagy szerződéseknek való megfelelőség érdekében. A Hírlevél elsődleges feladata a figyelemfelhívás, mely iránymutatást is tartalmaz a helyes alkalmazások tekintetében.