Térségbesorolás (zónabesorolás)

RB ELLENŐRZŐ SZERVEZET Kft.

Robbanásveszélyes térségek kiterjedésének és típusának ellenőrző jelentése

Az éghető anyagok és azok felhasználásának körülményei által létrejövő robbanási kockázat csökkentésére célirányos intézkedések bevezetése és alkalmazása szükséges. Az elsődleges (helyettesítés) és másodlagos (szabályozás) védelmi intézkedések elveinek alkalmazását követően a fennmaradó robbanásveszélyes térségeket un. robbanásveszélyes övezetekbe (zónába) kell besorolni a robbanóképes közeg típusának és jelenlétének valószínűsége alapján.

E tárgyi ellenőrző jelentés rögzíti a robbanási kockázat csökkentésére bevezetett műszaki és szervezési intézkedések összességét és azok alkalmazásának hatását, s ezen ellenőrző tevékenység keretében azonosított kibocsátóforrások jellegéhez és egyedi sajátosságaihoz kapcsolódó kontrolszámítások és/vagy szabványosított robbanásvédelmi követelmények alapján feltárt fennmaradó robbanási kockázatok mértékét egyaránt.

Ebből következőleg, ez az ellenőrző jelentés hivatott igazolni a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet 2. § (3) bekezdésében előírt ellenőrző tevékenység lefolytatását, így e hivatkozott rendelet 2. § (1) és (2) bekezdéseiben rögzített követelmények együttes teljesüléséhez kapcsolódó ellenőrző-eljárás elvégzését (a robbanás hatásainak csökkentésére tett intézkedések kivételével).

A robbanásveszélyes térségek kiterjedésének és típusának ellenőrző jelentése (térségbesorolás) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 99. § (2) és (3) bekezdésekben rögzített követelmények teljesítését is biztosítja.

Az ellenőrző eljárás lefolytatása illetve a kapcsolódó jelentés összeállítása során a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott robbanási kockázati szintek figyelembevételével szükséges eljárnunk.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A Feliratkozó részére információkat szolgáltatunk, tájékoztató jelleggel a robbanás elleni védelemmel kapcsolatos szabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, ellenőrzési rendszereknek vagy szerződéseknek való megfelelőség érdekében. A Hírlevél elsődleges feladata a figyelemfelhívás, mely iránymutatást is tartalmaz a helyes alkalmazások tekintetében.

Név*
Cégnév*
E-mail cím*
Feliratkozás

TÉRSÉGBESOROLÁS

FELÜLVIZSGÁLATOK

ROBBANÁSVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

RB ELLENŐRZŐ SZERVEZET Kft.