Robbanásvédelmi szempontú ellenőrzés

RB ELLENŐRZŐ SZERVEZET Kft.

A robbanásveszélyes térségbe használt villamos és nem-villamos gyártmányok, valamint berendezés-együttesek kiválasztási és létesítési (telepítési) követelményeinek ellenőrzése és dokumentálása

A robbanásveszélyes térbe történő alkalmazásra szánt villamos és nem-villamos gyártmányok, valamint berendezés-együttesek (berendezés-kombinációk), külön e célból tervezett olyan különleges tulajdonsággal bírnak, amelyek alkalmassá teszik azokat az ilyen közegbe való használatra és üzemeltetésre. Az ilyen térségekben a biztonság szempontjából alapvető, hogy ezek a speciális tulajdonságok a berendezések teljes élettartama alatt változatlanul fennálljanak. Fontos kiemelni, hogy a robbanásveszélyes térségek villamos és nem-villamos berendezéseinek hibátlan működéséből nem következik és nem is szabad úgy tekinteni, hogy az előzőekben említett különleges tulajdonságok folyamatosan és változatlanul fennállnak. Ebből következőleg az üzemeltető kötelezettségi körében tartozóan köteles az adott gyártmányokhoz kapcsolódó műszaki követelmények teljesülését rendszeres időszakos felülvizsgálat keretében vagy szakképzett személyek által történő folyamatos felügyelettel ellenőrizni, s szükség esetén karbantartást végezni.

A robbanásveszélyes térségben használt villamos és nem-villamos gyártmányok, valamint berendezés-együttesek (berendezés-kombinációk) kiválasztási és létesítési (telepítési) követelményeinek ellenőrző jelentése hivatott igazolni az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 99. § (6) bekezdésben, valamint a 177. § (1) bekezdés g) pontja alatt, továbbá a 199. § (2) és 200. § (1) bekezdésekben és egyes speciális esetekben a 245. § (4) bekezdésében rögzített követelmények és elvárások teljesülését.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A Feliratkozó részére információkat szolgáltatunk, tájékoztató jelleggel a robbanás elleni védelemmel kapcsolatos szabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, ellenőrzési rendszereknek vagy szerződéseknek való megfelelőség érdekében. A Hírlevél elsődleges feladata a figyelemfelhívás, mely iránymutatást is tartalmaz a helyes alkalmazások tekintetében.

Név*
Cégnév*
E-mail cím*
Feliratkozás

TÉRSÉGBESOROLÁS

FELÜLVIZSGÁLATOK

ROBBANÁSVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

RB ELLENŐRZŐ SZERVEZET Kft.