Robbanásvédelmi dokumentáció

RB ELLENŐRZŐ SZERVEZET Kft.

A robbanásvédelmi koncepció ellenőrzése és értékelése

A robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló Európai Parlament és a Tanács 1999/92/EK irányelvének átültető magyar jogszabálya a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet.

A robbanásvédelmi dokumentáció a robbanásveszélyes munkahelyeken alkalmazott műszaki és szervezési intézkedések együttes hatásának ellenőrző jelentése, mely a jogszabály alapján a munkáltatói kötelezettségek teljesülését hivatott igazolni.

Az általunk összeállításra kerülő ellenőrző jelentés formai megjelenése és tartalma alkalmassá teszi azt, a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet előírásainak való megfelelés teljesítésére a szükséges munkáltatói feladatok (pl.: oktatás, stb.) teljesülésével együttesen.

A jelentés tartalmát tekintve, az alábbiakat foglalja magában:

  • elsődleges védelmi intézkedések alkalmazásának ellenőrzését és a fennmaradó robbanási kockázat dokumentálását (térségbesorolás);
  • másodlagos védelmi intézkedések megvalósulásának ellenőrzését és az effektív gyújtóforrások okozta robbanási kockázat feltárását (gyújtóforrás-értékelés);
  • harmadlagos védelmi intézkedések megvalósulásának ellenőrzését, a robbanási nyomásból eredő hátrányos kockázatok feltárását;
  • a robbanás elleni védelemben alkalmazott alapelvek alkalmazását;
  • munkahelyek és -körök robbanás-veszélyességi kockázatának ellenőrzését és értékelését a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelv figyelembevételével;
  • munkaszervezés jellegű védőintézkedések ellenőrzését;
  • a kialakított robbanásvédelmi koncepció értékelését.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A Feliratkozó részére információkat szolgáltatunk, tájékoztató jelleggel a robbanás elleni védelemmel kapcsolatos szabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, ellenőrzési rendszereknek vagy szerződéseknek való megfelelőség érdekében. A Hírlevél elsődleges feladata a figyelemfelhívás, mely iránymutatást is tartalmaz a helyes alkalmazások tekintetében.

Név*
Cégnév*
E-mail cím*
Feliratkozás

TÉRSÉGBESOROLÁS

FELÜLVIZSGÁLATOK

ROBBANÁSVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

RB ELLENŐRZŐ SZERVEZET Kft.