Robbanásvédelmi képzések

RB ELLENŐRZŐ SZERVEZET Kft.

A képzés területén szerzett sok éves hazai tapasztalatainkat arra használjuk, hogy hatékony oktatási és fejlesztési tevékenységeket kínáljunk partnereinknek. Napjaink egyre fokozódó piaci versenye komoly kihívás elé állítanak minden vállalkozást és szervezetet. Az üzleti folytonosságot biztosító műszaki és szervezési intézkedések megválasztása és alkalmazása, csak jól felkészült, gyakorlati tudással rendelkező munkatársakkal és hatékonyan kompetencia-fejlesztési tevékenységgel együttesen lehet biztosítani.

A képzési programokat úgy alakítottuk ki, hogy válaszoljanak ezen igényekre, segítsék a vállalkozások és szervezeteket működését, s így javítsák az üzleti teljesítményt is. Képzéseink képessé teszik a munkatársakat arra, hogy feladataikat ellássák, képességeiket fejlesszék, így a szükséges szakmagyakorlási kompetenciák birtokában a vállalkozások működését és fenntartható fejlődését biztosítsák.

Számtalan lehetőség kínálkozik a képzések piacán, de az RB Ellenőrző Szervezet Kft. az elismert oktatási tevékenységével valós értéket kíván adni a vállalkozások és szervezetek részére.

 

„Robbanásbiztos műszaki vezető” képzés

A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a munkaköréhez tartozó feladatok ellátásához szükséges. Ennek megfelelően a „robbanásbiztos műszaki vezető” szakembereknek a tevékenységüket a tervezési és/vagy kiválasztási feladatok ellátására, illetve a kiválasztási és szerelési feladatokat ellátók irányítására, koordinálásra kell korlátozniuk.

E képzési program elérhető minden olyan személy számára, aki a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeinek megfelel, valamint a képzési programmal elérhető új ismeretek megszerzését tűzte ki célként. A képzés célcsoportja a potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe történő használatra szánt berendezéseket tervezésével, illetve azokat kiválasztó, szerelő és javító szakemberek irányításával, továbbá a robbanás elleni védelem témaköréhez kapcsolódó eljárások kidolgozásával, ellenőrzésével, alkalmazásával és fenntartásával megbízott személyek köre.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. § alapján munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény figyelembevételével, a teljes egészében magyar nyelvű munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány. Ennek megfelelően a „robbanásbiztos műszaki vezető” szakemberek tudását, szakértelmét és illetékességét az MSZ EN 60079-14, MSZ EN 60079-17 szabványokban rögzített előírásoknak megfelelően kell biztosítani, értékelni és igazolni.

A képzés során a robbanásbiztonsági elvek és technikák részletes megértésén túl, a vonatkozó robbanásbiztonsági szabványok ismerete és megértése által biztosított a védelmi módok és a megjelölés általános elveinek részletes megismerése, a védelmi elvhez tartozó tervezési ismeretek megszerzésének lehetősége, s a gyártmányok kiválasztásakor és szerelésekor alkalmazott technikák részletes ismerete, valamint a felülvizsgálati és karbantartási követelményeinek általános megértése, s így a robbanásvédelem szempontjából érintett területén végzett tárgyi tevékenység(ek) gyakorlásához szükséges illetékesség megszerzése, mely biztosítja a minőségbiztosítás alapvető elvárásainak (beleértve az auditálás) és a kapcsolódó ellenőrző dokumentációkhoz tartozó követelmények ismeretét is.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Középiskolai/gimnáziumi érettségi.
 • Szakmai előképzettség: Villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú) és/vagy gépész és/vagy vegyipari és/vagy munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi szakma, szakképesítés.
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú) és/vagy gépész és/vagy vegyipari és/vagy munkavédelem és/vagy tűzvédelem területen eltöltött 3 (három) év gyakorlati idő.
 • Felnőttképzési szerződés:

A tárgyi képzés óraszáma: 90 óra (mely kontakt képzés és irányított tanulás formájában valósul meg), melyhez kapcsolódó megengedett hiányzás mértéke 10%. A képzés csoportlétszáma maximalizált. A kontaktórás képzési napok (gyakorlati napokkal együtt) száma: 6 nap.

 

A soron következő (nyílt) képzés tervezett időpontjai:

2023.09.07. (csütörtök)

2023.09.14. (csütörtök)

2023.09.21. (csütörtök)

2023.10.05. (csütörtök)

2023.10.12. (csütörtök)

2023.10.19. (csütörtök)

 

A képzés lefolytatásának helye: RB Ellenőrző Szervezet Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. szám).

A képzés lefolytatását követően a résztvevőknek igazolniuk kell tudásukat és illetékességüket, melynek formái: írásbeli és gyakorlati feladatok. Az értékelő vizsga során megszerezhető minősítések: „megfelelt”, valamint „nem felelt meg”. A „Megfelelt” minősítéshez tartozó követelményszint:

 • írásbeli feladaton legalább 71%-ot elérő eredmény,
 • gyakorlati feladaton legalább 71%-ot elérő eredmény.

A „Nem felelt meg” minősítéshez tartozó követelményszint: a feladatokon elért 70% vagy az alatti teljesítmény. Ilyen minősítés esetén lehetőséget biztosítunk a sikertelen feladathoz tartozó vizsga megismétlésére, szóbeli vizsga formájában.

A képzéshez tartozóan megszerezhető igazoló dokumentumok, tanúsítványok:

 • a képzésen való részvételt igazoló dokumentum kiállítása elektronikus úton vagy papíralapon;
 • vizsgakövetelmények teljesítése esetén a felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő személy választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja.

Az igazoló dokumentumok, tanúsítvány átadásának feltétele a tanfolyami és vizsgadíjak maradéktalan rendezése, kiegyenlítése.

 

A jelentkezéseket azok beérkezésének sorrendjében dolgozzuk fel, s ennek ismeretében a jelentkezési határidő lejárta után visszaigazoljuk a tárgyi képzés indulását. A képzés indításának minimum létszáma: 10 fő.

Az RB Ellenőrző Szervezet Kft., mint felnőttképző, a Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv által meghozott határozat alapján B/2022/000369 nyilvántartásba vételi számon a felnőttképzők nyilvántartásába rögzített, melynek közlése 2022. év március hónap 09. napjával lett végleges. E tárgyi bejelentésköteles képzés és kapcsolódó vizsga lefolytatásához kapcsolódó feltételek teljesülése biztosított.

Amennyiben kérdése van a tárgyi képzéssel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal a kepzes@rbesz.hu e-mail címre történő levélküldéssel.

Jelentkezési lap letöltése

 

„Robbanásbiztos berendezések szerelője” képzés

A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a munkaköréhez tartozó feladatok ellátásához szükséges. Ennek megfelelően, a „robbanásbiztos berendezés szerelője” szakember a potenciálisan robbanásveszélyes munkahelyeken, alapképesítésének megfelelően berendezéseket kiválaszt, szerel, javít, felújít, kezel, üzembe helyez, illetve a robbanásvédelem általános megfelelését igazolja (felülvizsgál). A képzés célja továbbá a képzés során megszerezhető kompetenciák fejlesztése és a résztvevők felkészítése az államilag elismert szakképesítés megszerzésére.

Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet által definiált „robbanásbiztos berendezések karbantartása, javítása, szerelése és üzembe helyezése” tevékenység gyakorlásához „robbanásbiztos berendezés szerelője” szakképesítés szükséges.

A képzési program ennek megfelelően biztosítja, az MSZ EN 60079-14, MSZ EN 60079-17 és MSZ EN 60079-19 szabványokban a tárgyi tevékenységekhez kapcsolódó tudás, szakértelem és illetékesség megszerzésére vonatkozó szakszerű felkészítést.

A képzés során a robbanásbiztonsági elvek és technikák gyakorlati megértésén túl, a védelmi módok és a megjelölés általános elveinek, valamint a kapcsolódó felülvizsgálati és karbantartási követelményeinek általános megértése, a gyártmányok kiválasztásakor és szerelésekor alkalmazott technikák ismerete által biztosított a robbanásvédelem szempontjából érintett területén végzett tárgyi tevékenység(ek) gyakorlásához szükséges tudás és szakértelem megszerzése.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: Villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú) és/vagy gépész és/vagy vegyipari és/vagy munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi szakma, szakképesítés.
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú) és/vagy gépész és/vagy vegyipari és/vagy munkavédelem és/vagy tűzvédelem területen eltöltött 3 (három) év gyakorlati idő.
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15. számú mellékletének megfelelően. (1)
 • Felnőttképzési szerződés:

(1) A szükséges egészségügyi alkalmassági igazolás akkor fogadható be, ha az foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által került kiállításra.

A tárgyi képzés óraszáma: 120 óra (melynek megoszlása: 60 óra kontakt képzés, 40 óra irányított tanulás, 20 óra gyakorlat) melyhez kapcsolódó megengedett hiányzás mértéke 20%. A képzés csoportlétszáma maximalizált. A kontaktórás képzési napok (gyakorlati napokkal együtt) száma: 9 nap.

 

A soron következő (nyílt) képzés tervezett időpontjai:

2023.09.06. (szerda)

2023.09.13. (szerda)

2023.09.20. (szerda)

2023.09.27. (szerda)

2023.10.04. (szerda)

2023.10.11. (szerda)

2023.10.18. (szerda)

2023.10.25. (szerda)

2023.11.08. (szerda)

 

A képzés lefolytatásának helye: RB Ellenőrző Szervezet Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. szám).

A képzés lefolytatását követően a résztvevőknek igazolniuk kell tudásukat és illetékességüket, melynek formái: írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok. A záró értékelés (melyet a Felnőttképző folytat le) során megszerezhető minősítések: „megfelelt”, valamint „nem felelt meg”. A „Megfelelt” minősítéshez tartozó követelményszint:

 • írásbeli feladaton legalább 51%-ot elérő eredmény,
 • gyakorlati feladaton legalább 51%-ot elérő eredmény.

A „Nem felelt meg” minősítéshez tartozó követelményszint: a záró feladatokon elért 50% vagy az alatti teljesítmény. Ilyen minősítés esetén lehetőséget biztosítunk a sikertelen feladathoz tartozó vizsga megismétlésére.

A képzéshez tartozóan megszerezhető igazoló dokumentumok, tanúsítványok:

 • a képzésen való részvételt igazoló dokumentum kiállítása elektronikus úton vagy papíralapon;
 • vizsgakövetelmények teljesítése esetén a felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő személy választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja. (2)

(2) A tanúsítvány birtokában lehetséges a képesítő vizsgára történő jelentkezés, mely egy Független Vizsgaközpont (együttműködő partnerünk: Várna Országos Műszaki Vizsgakomplexum) által kerül megszervezése és meghirdetésre.

Az igazoló dokumentumok, tanúsítvány átadásának feltétele a tanfolyam díjának maradéktalan rendezése, kiegyenlítése.

 

(3) A feltüntetett egységár tartalmazza a képzés díját, de nem tartalmazza a foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállítandó egészségügyi alkalmassági igazolás díját és a képesítő vizsga költségeit.

A jelentkezéseket azok beérkezésének sorrendjében dolgozzuk fel, s ennek ismeretében a jelentkezési határidő lejárta után visszaigazoljuk a tárgyi képzés indulását. A képzés indításának minimum létszáma: 12 fő.

Az RB Ellenőrző Szervezet Kft., mint felnőttképző, a Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv által meghozott határozat alapján E/2022/000067 nyilvántartásba vételi számon a felnőttképzők nyilvántartásába rögzített, melynek közlése 2022. év május hónap 11. napjával lett végleges. E tárgyi engedélyköteles képzés lefolytatásához kapcsolódó feltételek teljesülése biztosított.

Amennyiben kérdése van a tárgyi képzéssel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal a kepzes@rbesz.hu e-mail címre történő levélküldéssel.

 

Jelentkezési lap letöltése

Képzési program letöltése

 

„Robbanásbiztos műszaki vezető” továbbképzés

A képzés célja, hogy a továbbképzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon új elméleti és gyakorlati ismeretekkel, mely a munkaköréhez tartozó feladatok folytatólagos ellátásához szükséges. Ennek eredményeképpen a „robbanásbiztos műszaki vezető” szakemberek a tevékenységüket folytatólagosan gyakorolhatják.

E képzési program (továbbképzés) elérhető minden olyan személy számára, aki a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeinek megfelel. A képzés célcsoportja a potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe történő használatra szánt berendezéseket tervez és/vagy a kiválasztó, szerelő és javító szakemberek irányításával, továbbá a robbanás elleni védelem témaköréhez kapcsolódó eljárások kidolgozásával, ellenőrzésével, alkalmazásával és fenntartásával megbízott olyan személyek köre, akik már rendelkeznek igazoltan a szükséges illetékességekkel ehhez tartozóan.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. § alapján munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény figyelembevételével, a teljes egészében magyar nyelvű munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány. Ennek megfelelően a „robbanásbiztos műszaki vezető” szakemberek tudását, szakértelmét és illetékességét az MSZ EN 60079-14, MSZ EN 60079-17 szabványokban rögzített előírásoknak megfelelően kell biztosítani, értékelni és igazolni (jel esetben az ismeretek megújítására vonatkozó követelmények teljesítésére).

A továbbképzéshez tartozó képzési program biztosítja az MSZ EN 60079-19 szabvány alapján definiált adminisztratív, irányítási és koordinálási feladatok ellátásához tartozó ismeretek megújításának lehetőségét is.

A képzés során a robbanásbiztonsági elvek és technikák és a vonatkozó robbanásbiztonsági szabványok gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó (szakmai) tapasztalatok felhasználásával, a robbanás elleni védelem területén megjelenő műszaki és szervezési változások, elvek és technikák gyakorlati ismerete és megértése által biztosított a robbanásvédelem szempontjából érintett területén végzett tárgyi tevékenység(ek) gyakorlásához szükséges illetékesség megújítása, mely biztosítja a minőségbiztosítás alapvető elvárásainak (beleértve az auditálás) és a kapcsolódó ellenőrző dokumentációkhoz tartozó követelmények fokozott ismeretét is.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

 • Szakmai előképzettség: Robbanásbiztos műszaki vezető képzettség.
 • Felnőttképzési szerződés:

A tárgyi képzés óraszáma: 14 óra, melyhez kapcsolódó megengedett hiányzás mértéke 0%. A képzés csoportlétszáma maximalizált. A kontaktórás képzési napok (gyakorlati napokkal együtt) száma: 2 nap.

 

A soron következő (nyílt) képzés tervezett időpontjai:

2023.09.04. (hétfő)

2023.09.05. (kedd)

 

A képzés lefolytatásának helye: RB Ellenőrző Szervezet Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. szám).

A képzés lefolytatását követően a résztvevőknek igazolniuk kell tudásukat és illetékességüket, melynek formái: írásbeli és gyakorlati feladatok. Az értékelő vizsga során megszerezhető minősítések: „megfelelt”, valamint „nem felelt meg”. A „Megfelelt” minősítéshez tartozó követelményszint:

 • írásbeli feladaton legalább 71%-ot elérő eredmény,
 • gyakorlati feladaton legalább 71%-ot elérő eredmény.

A „Nem felelt meg” minősítéshez tartozó követelményszint: a feladatokon elért 70% vagy az alatti teljesítmény. Ilyen minősítés esetén lehetőséget biztosítunk a sikertelen feladathoz tartozó vizsga megismétlésére, szóbeli vizsga formájában.

A képzéshez tartozóan megszerezhető igazoló dokumentumok, tanúsítványok:

 • a képzésen való részvételt igazoló dokumentum kiállítása elektronikus úton vagy papíralapon;
 • vizsgakövetelmények teljesítése esetén a felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő személy választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja.

Az igazoló dokumentumok, tanúsítvány átadásának feltétele a tanfolyami és vizsgadíjak maradéktalan rendezése, kiegyenlítése.

 

A jelentkezéseket azok beérkezésének sorrendjében dolgozzuk fel, s ennek ismeretében a jelentkezési határidő lejárta után visszaigazoljuk a tárgyi képzés indulását. A képzés indításának minimum létszáma: 10 fő.

Az RB Ellenőrző Szervezet Kft., mint felnőttképző, a Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv által meghozott határozat alapján B/2022/000369 nyilvántartásba vételi számon a felnőttképzők nyilvántartásába rögzített, melynek közlése 2022. év március hónap 09. napjával lett végleges. E tárgyi bejelentésköteles képzés és kapcsolódó vizsga lefolytatásához kapcsolódó feltételek teljesülése biztosított.

Amennyiben kérdése van a tárgyi képzéssel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal a kepzes@rbesz.hu e-mail címre történő levélküldéssel.

 

Jelentkezési lap letöltése

 

„Robbanásbiztos berendezések kezelője” vagy „Robbanásbiztos berendezések szerelője” továbbképzés

A képzés célja, hogy a továbbképzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon új elméleti és gyakorlati ismeretekkel, mely a munkaköréhez tartozó feladatok folytatólagos ellátásához szükséges. Ennek eredményeképpen a „robbanásbiztos berendezések kezelője vagy robbanásbiztos berendezések szerelője” szakemberek a tevékenységüket folytatólagosan gyakorolhatják.

E képzési program (továbbképzés) elérhető minden olyan személy számára, aki a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeinek megfelel. A képzés célcsoportja a potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe történő használatra szánt berendezéseket kiválasztó, szerelő és javító szakemberek, akik már rendelkeznek igazoltan a szükséges illetékességekkel ehhez tartozóan.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. § alapján munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény figyelembevételével, a teljes egészében magyar nyelvű munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány. Ennek megfelelően a „robbanásbiztos berendezés szerelő” szakemberek tudását, szakértelmét és illetékességét az MSZ EN 60079-14, MSZ EN 60079-17 szabványokban rögzített előírásoknak megfelelően kell biztosítani, értékelni és igazolni (jel esetben az ismeretek megújítására vonatkozó követelmények teljesítésére).

A továbbképzéshez tartozó képzési program biztosítja az MSZ EN 60079-19 szabvány alapján definiált adminisztratív, irányítási és koordinálási feladatok ellátásához tartozó ismeretek megújításának lehetőségét is.

A képzés során a robbanásbiztonsági elvek és technikák és a vonatkozó robbanásbiztonsági szabványok gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó (szakmai) tapasztalatok felhasználásával, a robbanás elleni védelem területén megjelenő műszaki és szervezési változások, elvek és technikák gyakorlati ismerete és megértése által biztosított a robbanásvédelem szempontjából érintett területén végzett tárgyi tevékenység(ek) gyakorlásához szükséges illetékesség megújítása, mely biztosítja a kapcsolódó ellenőrző dokumentációkhoz tartozó követelmények fokozott ismeretét is.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

 • Szakmai előképzettség: Robbanásbiztos berendezések kezelője vagy Robbanásbiztos berendezések szerelője vagy Robbanásbiztos berendezés karbantartói és üzembehelyezői szaktanfolyami képzettség.
 • Felnőttképzési szerződés:

A tárgyi képzés óraszáma: 14 óra, melyhez kapcsolódó megengedett hiányzás mértéke 0%. A képzés csoportlétszáma maximalizált. A kontaktórás képzési napok (gyakorlati napokkal együtt) száma: 2 nap.

 

A soron következő (nyílt) képzés tervezett időpontjai:

2023.09.04. (hétfő)

2023.09.05. (kedd)

 

A képzés lefolytatásának helye: RB Ellenőrző Szervezet Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. szám).

A képzés lefolytatását követően a résztvevőknek igazolniuk kell tudásukat és illetékességüket, melynek formái: írásbeli és gyakorlati feladatok. Az értékelő vizsga során megszerezhető minősítések: „megfelelt”, valamint „nem felelt meg”. A „Megfelelt” minősítéshez tartozó követelményszint:

 • írásbeli feladaton legalább 71%-ot elérő eredmény,
 • gyakorlati feladaton legalább 71%-ot elérő eredmény.

A „Nem felelt meg” minősítéshez tartozó követelményszint: a feladatokon elért 70% vagy az alatti teljesítmény. Ilyen minősítés esetén lehetőséget biztosítunk a sikertelen feladathoz tartozó vizsga megismétlésére, szóbeli vizsga formájában.

A képzéshez tartozóan megszerezhető igazoló dokumentumok, tanúsítványok:

 • a képzésen való részvételt igazoló dokumentum kiállítása elektronikus úton vagy papíralapon;
 • vizsgakövetelmények teljesítése esetén a felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő személy választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja.

Az igazoló dokumentumok, tanúsítvány átadásának feltétele a tanfolyami és vizsgadíjak maradéktalan rendezése, kiegyenlítése.

 

A jelentkezéseket azok beérkezésének sorrendjében dolgozzuk fel, s ennek ismeretében a jelentkezési határidő lejárta után visszaigazoljuk a tárgyi képzés indulását. A képzés indításának minimum létszáma: 10 fő.

Az RB Ellenőrző Szervezet Kft., mint felnőttképző, a Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv által meghozott határozat alapján B/2022/000369 nyilvántartásba vételi számon a felnőttképzők nyilvántartásába rögzített, melynek közlése 2022. év március hónap 09. napjával lett végleges. E tárgyi bejelentésköteles képzés és kapcsolódó vizsga lefolytatásához kapcsolódó feltételek teljesülése biztosított.

Amennyiben kérdése van a tárgyi képzéssel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal a kepzes@rbesz.hu e-mail címre történő levélküldéssel.

 

Jelentkezési lap letöltése

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A Feliratkozó részére információkat szolgáltatunk, tájékoztató jelleggel a robbanás elleni védelemmel kapcsolatos szabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, ellenőrzési rendszereknek vagy szerződéseknek való megfelelőség érdekében. A Hírlevél elsődleges feladata a figyelemfelhívás, mely iránymutatást is tartalmaz a helyes alkalmazások tekintetében.

Név*
Cégnév*
E-mail cím*
Feliratkozás

TÉRSÉGBESOROLÁS

FELÜLVIZSGÁLATOK

ROBBANÁSVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

RB ELLENŐRZŐ SZERVEZET Kft.